Πατήστε το κουμπί για να δείτε την τοποθεσία

MBA IN SHIPPING MANAGEMENT

(Γλώσσα διδασκαλίας  Ελληνικά ή/και Αγγλικά )

Παρακολουθώντας το MBA in Shipping Management οι φοιτητές θα εξειδικευτείτε και θα κατανοήσετε σε βάθος τον κλάδο του Ναυτιλιακού Management, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων.

Ως συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αναπτύξετε και θα ενισχύσετε δεξιότητες όπως αυτή της ανεξάρτητης έρευνας, της άσκησης πρωτοβουλίας και της διάγνωσης αναγκών και προβλημάτων ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις προοπτικές τους για επαγγελματική, εμπορική, επιχειρηματική απασχόληση.

Ο τομέας της ναυτιλίας παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εξελισσόμενους και απαιτητικούς κλάδους στην Ελλάδα, ζωτικής σημασίας τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Δεδομένου ότι περισσότερο από το 90% όλων των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τα φορτία και την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς και με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που αποσκοπούν στην αποφυγή δαπανηρών φυσικών καταστροφών.

Αυτό σημαίνει ότι οι Managers, που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοούν και να χειρίζονται διαφορετικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον γενικό κλάδο όπως τα: οικονομικά, νομικά, χρηματοοικονομικά, ακόμα και το πολιτικό περιβάλλον ώστε να τα αντιμετωπίζουν όσο το δυνατόν πιο έξυπνα και αποτελεσματικά.

Η Ελληνική Ναυτιλία απαιτεί , επί του παρόντος, γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υπηρεσιών όπως νομικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, ελεγκτικά, λογιστικά, ασφαλιστικά, ναυπηγικά καθώς και θέματα απασχόλησης. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για εις βάθος γνώση σε αυτά τα θέματα και το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “MBA in Shipping Management” καλύπτει πλήρως όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέροντας στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΟΣ MBA IN SHIPPING MANAGMENT ΤΟΥ IST